Elektrotechnische vakhandel
Technische ondersteuning
Studie en ontwerp

Fotovoltaïsche zonnepanelen


      sma                           bisol                    solis   Kies voor prijs/kwaliteit

Wij informeren u wat de verschillen zijn in de keuze van uw panelen en omvormer, wij hebben een breed gamma van van verschillende merken (Solarworld, Bisol, REC, SMA, Solis, Atersa, Benq .....)  Laat u niet misleiden in de keuze van uw installatie vele beloven kwaliteits panelen maar leveren goedkope chinese panelen.  Wij informeren u met de vinger  op de feiten zonder verbloeming en oog voor voor de pro en contra's.Terugverdientijd

Niet onbelangrijk is de vraag "wat brengt nu mijn installatie op?"  wel de terugverdientijd tijd ligt tussen de 9 en 14 jaar. Als we rekenen dat de installatie probleemloos blijft werken en rekening houdend met de stijgende energie prijs is er een voor een gemiddelde installatie een winst van om en bij de 20 000 euro.Werking Zonnepanelen:


De zonnecellen in zonnepanelen kunnen uit zonlicht elektriciteit opwekken. Dit gebeurt door een bepaald element, de halfgeleider silicium te gebruiken, die zonlicht omzet in stroom. Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit. De elektriciteitsopbrengst is uiteraard het hoogst bij helder weer.  Voor de meest realistische berekening kunt u het beste rekenen met een gemiddelde van 900 vollasturen.


Levenduur Zonnepanelen


Zonnepanelen gaan maximaal 30 jaar mee. De opbrengst zal wel geleidelijk afnemen. Op de panelen zit een vermogensgarantie van 80% na 25 jaar. De bevestigingsbeugels kunnen uiteraard ook zo lang mee. De omvormer gaat minder lang mee: gemiddeld zo’n 15 jaar. U dient dan ook rekening te houden met de aanschaf van een nieuwe omvormer na deze tijd.


Duurzaamheid zonnepanelen

Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij. Daardoor werkt u mee aan de bescherming van het klimaat. Wel is er voor de productie van de panelen energie nodig uit fossiele brandstoffen en daarbij komt CO2 vrij. Maar na 3 jaar elektriciteitsproductie heeft een zonnesysteem net zoveel energie opgewekt, als er nodig was bij de productie van het systeem. Zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee; de rest van de 22 productieve jaren is elke opgewekte kWh dus netto milieuwinst.
Aan de belangrijkste grondstof van gangbare zonnecellen, silicium, zal geen tekort ontstaan: het is het hoofdbestanddeel van zand en komt overal op aarde voor. Een ander belangrijk bestanddeel is zilver dat wordt gebruikt in de contactpunten om de stroom te geleiden. De hoeveelheid zilver die nodig is voor de productie van zonnecellen kan in de toekomst voor problemen zorgen naarmate de productie van zonnepanelen toeneemt.


Kilowattuur en Wattpiek


Een kilowattuur (symbool kWh) is een eenheid van arbeid of elektrische energie. Kilowattuur wordt vaak gebruikt in bijvoorbeeld in elektriciteitsrekeningen. Een gemiddeld huishouden (2,2 personen) verbruikt in Belgë ongeveer 3.500 kilowattuur (kWh).
Watt is een eenheid van vermogen. Bij een zonnepaneel hangt het geleverde vermogen af van de hoeveelheid zon die er op valt. Daarom is door de fabrikanten onderling afgesproken dat ze aan elk paneel een getal toekennen dat aangeeft welk vermogen dat paneel onder ideale omstandigheden levert. Dit getal is het aantal Wattpiek. Een paneel van 260 Wattpiek (260 Wp) levert dus onder ideale omstandigheden 260 Wp. In ideale omstandigheden zijn uw zonnepanelen pal op het zuiden gericht en onder een hoek van 35 graden met de horizon geplaatst.


Omvormer


Uit zonnepanelen komt een gelijkstroom. Een omvormer (ook wel inverter genoemd) maakt van deze gelijkstroom een wisselstroom, geschikt voor levering aan uw eigen net.